Det damp ner ett julkort från Dahlboms bil i klubbens brevlåda. Det tackar vi för! 

julkort