Rabatter

Mot uppvisande av medlemsbevis erhålls rabatter hos:
 
Bohlins, 10% (gäller ej maskiner)
 
Batterilagret, 12%
 
Yamaha Bike Town, 10% (5% på maskiner)
 
Polarisbutiken, Dahlboms bil, 10% på produkter till ordinarie pris, vid större inköp som maskiner och liknande avgörs det från fall till fall.
 
Swea energi, 50%