Styrelsen kallar till årsmöte:

Tid: Torsdag, 30 november kl 18.00
Plats: Sören Thyr Industrigatan 12

GSK bjuder på smörgåstårta

Om du önskar ta del av förvaltningsberättelsen eller annan dokumentation innan årsmötet kontakta kassören på mail info@gavleskoterklubb.se

 

Verksamhetsberättelse Gävle skoterklubb vid årsmöte den 30 november 2023

Berättelsen omfattar verksamhetsåret 1 juli 2022 till 30 juni 2023.

Styrelsen har under året sammanträtt 5 gånger samt haft ett konstituerande möte som genomfördes i samband med årsmötet.

Årsmötet och medlemsmötet slogs ihop och hölls den 23 november 2022 i lokal hos Sören Thyr AB.

Säsongsavslutningen med ledansvariga blev inställd.

Styrelsen har under året haft följande sammansättning, Johan Berntsson, ordförande, Johanna Blomfeldt, kassör, Jesper Jansson, sekreterare, Fredrik Eriksson, Stefan Olsson, Håkan Dahl, Andreas Eriksson

Aktiviteter

Under säsongen var vi representerade på Snöskoterns dag vid Biketown och vi anordnade också grillkväll i Bomhus med 4 glada deltagare.

Inga andra aktiviteter genomfördes på grund av snöbrist.

Förarbevisutbildningar

Förarbevisutbildningarna går mycket bra och genererar en hel del intäkter till klubben.

Styrelsen tackar medlemmar, ledansvariga och andra medarbetare för ett väl genomfört arbetsår.

Gävle 2023-11

Styrelsen