Årsmöte 2019

Verksamhetsberättelse Gävle skoterklubb vid årsmöte den 26 november 2019

 

Berättelsen omfattar verksamhetsåret 1 juli 2018 till 30 juni 2019.

 

Styrelsen har under året sammanträtt 8 gånger samt haft ett konstituerande möte som genomfördes i samband med årsmötet.

Årsmötet och medlemsmötet slogs ihop och hölls den 21 november 2018 i lokal hos Sören Thyr AB.

Ett möte/säsongsavslutning med ledansvariga m.fl. hölls den 28 april i Rörberg och avslutades med korvgrillning.
Sekreteraren avgick under året och ny tf. sekreterare från valberedningen valdes.

 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning

Stig Östlund, ordförande

Johanna Blomfeldt, kassör

Per-Erik Svedberg, sekreterare (avgick under året)
Jesper Jansson, tf sekreterare

Johan Berntsson

Per-Olov Enlund

Håkan Dahl
Andreas Eriksson

Aktiviteter

Under säsongen genomfördes körningen med funktionshindrade, familj och veteranträffen blev utan medverkan från klubben utan var och en tog med sig eget att grilla, grillkvällen i långbroarna var det några som träffades, övriga planerade aktiviteter ställdes in p.g.a. utebliven anmälan.

Förarbevisutbildningar

Ett stort antal (164st) elever har fått förarbevisutbildning under säsongen. Utbildningarna går mycket bra och genererar en hel del intäkter till klubben.

 

Annat som hänt…

Två nya Yamaha VK 540 är inköpta och ska användas som ledskotrar.

En ny ledsladd, Snowmover, är inköpt.
Varselvästar med logga skulle beställas men vi blev tvungna att ta fram en ny logga vilket blev klart in på nya verksamhetsåret.

Styrelsen tackar medlemmar, ledansvariga och andra medarbetare för ett väl genomfört arbetsår.

 

Gävle 2019-10-03

Styrelsen