Årsmöte 2017

Verksamhetsberättelse Gävle skoterklubb vid årsmöte den 20 november 2017

 

Berättelsen omfattar verksamhetsåret 1 juli 2016 till 30 juni 2017.

 

Styrelsen har under året sammanträtt  8 gånger samt haft ett konstituerande möte som genomfördes i samband med årsmötet.

Årsmötet och medlemsmötet slogs ihop och hölls den 15 november 2016 i lokal hos Sören Thyr AB.

Ett möte för funktionärer av olika slag hölls i Rörberg under maj månad. Den avslutades med lite mat.

 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning

Stig Östlund, ordförande

Pia Karlsson, kassör

Per-Erik Svedberg, sekreterare

Johan Berntsson

Ove Hammarström

Per-Olov Enlund

Håkan Dahl

 

 

Aktiviteter

Under säsongen genomfördes endast Hamraresan. Samtliga övriga skoterresor fick ställas in på grund av snöbrist.

Grillkväll vid vindskyddet i Bomhus genomfördes om än bara med några tappra personer som kom på fyrhjulingar.

 

Leder

Inga nya leder har tillkommit.

Vindskyddet vid kraftlinan mellan Håde och Högtorpsvägen är flyttat och renoverad. Den ligger numera placerad närmre Högtorpsvägen och på höger sida av leden om man kommer från Håde.

 

Förarbevisutbildningar

Ett stort antal elever har fått förarbevisutbildning under säsongen. Utbildningarna går mycket bra och genererar en hel del pengar till klubben.

 

Annat som hänt…

Vi fanns representerad på Skoterns dag sista helgen i oktober vid Dahlboms bil samt hos Lingvalls.

Avtal om kreditkort på Biltema har upphört.

En fyrtaktad begagnad snöskoter är inköpt och ska användas i utbildningarna.

 

 

 

Styrelsen tackar medlemmar, ledansvariga och andra medarbetare för ett väl genomfört arbetsår.

 

Gävle 2017-09-13

Styrelsen