Anmälan

Här kan du anmäla dig till vår utbildning.

Namn
Personnummer
Adress
Postnummer
Ort
Mobilnummer
E-post
Ange om ni betalar avgiften via klubbens bankgiro 802-3699. Kontant eller swishbetalning genomförs vid kursstart. Om ni väljer att betala med bankgiro så måste det kunna styrkas med utskrift på internetbetalning/kontoutdrag.
Betalningssätt
Ange i rutan vem som är huvudmedlem i klubben. (Det är den personen som får faktura på medlemsavgiften och uppgiften behövs bara för dem som är medlemmar och vill ha det rabatterade priset på kursen.)
Huvudmedlem
Ange om du vill gå kvällskurs eller helgkurs.
Vid händelse att kursdeltagaren är under 18 år, bifoga kontaktuppgifter på förälder/målsman nedan.
Namn på förälder/målsman
Gatuadress
Postnummer
Ort
Mobilnummer
E-post
Säkerhetskod
Säkerhetskod
Meddelande