Avlastningsplats

För den som behöver ta sig till skoterleden med bil & släp finns en lämplig avlastningsplats vid Rånäs Bilfjädrar vid Valbovägen 463.

Parkering får ske vid den röda markeringen i bilden.
(Blå linje = skoterled)

avlastning 1

avlastning 2