För den som behöver ta sig till skoterleden med bil & släp finns en lämplig avlastningsplats vid Rånäs Bilfjädrar vid Valbovägen 463.
Parkering får ske vid den röda markeringen i bilden.

(Blå linje = skoterled)