Namn Befattning Telefon
Andreas Eriksson Ordförande 070-668 88 03
Jesper Jansson Sekreterare  
Carola Hellström Kassör  
Håkan Dahl Ledamot  
Stefan Olsson Ledamot  
Andreas Eriksson Ledamot  
Fredrik Eriksson Ledamot  
Björn Aspelin Revisor 076-118 58 60
Tommy Moberg Revisorssuppleant  
Thomas Haag Valberednings ordförande 073-337 18 41
Vakant Valberedning  
Vakant Valberedning