Styrelse Revisorer och Valberedning

Namn Befattning Telefon
Stig Östlund Ordförande 070-795 5764
Vakant Sekreterare  
Johanna Blomfeldt Kassör  
Håkan Dahl Ledamot 070-667 8180
Per-Olov Enlund Ledamot 073-6509738
Andreas Eriksson Ledamot  
Johan Berntsson Ledamot  
Tommy Moberg Revisorssuppleant 070-853 3417
Björn Aspelin Revisor 073-833 3033
Thomas Haag Valberedning 073-337 1841
Jesper Jansson Valberedning ordförande

 

Simon Starborg Webmaster 0733242776