I dag publicerar SNOFED ett pressmeddelande kring att ovarsam friåkning drabbar skötsamma snöskoterförare. Pressmeddelandet baseras på Nationella Snöskoterrådets riksomfattande enkät vilken genomfördes i november/december 2015. Enkäten besvarades av 2065 snöskoterförare i hela landet. 

Läs hela pressmeddelandet och delar av enkäten på vår webbplats!