Det rally som Skutskärs MS hade planer på att anordna den 21 januari är tyvärr inställt pga dåligt snödjup, således behövs inte längre några vägvakter.