Valberedningen efterlyser två personer till styrelsearbetet. Det finns idag en vakant plats samt en plats med en adjungerad ledamot.

Är du intresserad av att hjälpa till  med skoterklubben så hör gärna av dig till valberedningen!