Skoterleder

Gävle Skoterklubb har 30 mil skoterleder som sköts av 25 ledansvariga. Har Du frågor eller synpunkter på våra leder eller vill Du hjälpa till vid ledarbetet kontakta då den ledansvariga i Ditt område eller kontakta oss via kontaktformuläret och berätta vad Du kan hjälpa till med. 

Den digitala skoterledskartan ger en överblick över de godkända leder som Gävle skoterklubb underhåller. Kartan är inte helt gps-korrekt utan är mest till för att ge en överblick över hur våra leder sträcker sig.


Visa Skoterled på en större karta