Den 11/2-18 behöver klubben hjälp på skoterdag för funktionshindrade.
Vi behöver hjälp med körning då man skjutsar bakpå eller med släde efter klubbens snöskoter.
Det behövs också hjälp med fika och korvgrillning.
Platsen är i Rörberg motorstadion kl 10:00-14:00

Anmälan till Stig Östlund på stig.g.ostlund@gmail.com